Uwalnianie od alienacji samozachowawczej

Każdy z nas przyjął od innych bardzo wiele zachowań, nawyków, skłonności, które pracują w jego podświadomości na jego niekorzyść.
Na szczęście podświadomość można oczyścić a szkodliwe wzorce usunąć.
Chodzi o to, byś nie tylko w każdym działaniu i słowie, ale i w każdej myśli "był" sobą, nie zaś "produktem" innych ludzi.
Zainteresowani tygodniową sesją pisać na munin.szaman@gmail.com