O Hunie

  • Huna to hawajski szamanizm
  • Huna służy do uzdrawiania każdej dziedziny życia i rozwiązywania każdego problemu
  • Huna to nie poszczególne metody - to używanie wszystkich możliwych metod w oparciu o wiedzę zdobytą przez intuicję (ike) - możesz dodać Hunę do wszystkiego, co wiesz, lub wszystko, co wiesz do Huny (Serge Kahili King)
  • Huna jest dla każdego, kto chce ją poznać i stosować
  • Huna nie opiera się na hierarchii i schemacie uczeń-mistrz - jedynym mistrzem jest świadomość
  • Huna nie jest wiarą, to rzemiosło - opiera się w pełni na doświadczeniu