Dwie największe trucizny

Przejdźmy od razu do meritum: pierwszą z trucizn, o które mi chodzi, jest gniew, a drugą żądza.
Tybetańska sutra uczy - a lamowie mają wiele doświadczeń z ciałem, energią i umysłem, które można nazwać naukowymi - by wyrzekać się gniewu i żądzy.

Ego i jego złudzenia

Nie jesteś tym, kim się sobie wydajesz, że jesteś. Nie chodzi o to, że nie jesteś sobą. Chodzi o to, że nie jesteś żadną z postaci, jakie sobie wyobrażasz.